Portfolio

Landscape, Northern Ethiopia (2013)
Rural landscape, Northern Ethiopia (2013)
An Ethiopian Orthodox priest, Lalibela, Ethiopia (2013)
An Ethiopian Orthodox Priest, Lalibela, Ethiopia (2013)
Church of Saint George, carved from solid rock, Lalibela, Ethiopia (2013)
Northern Ethiopia (2013)
Pilgrims praying, Lalibela, Ethiopia (2013)
Procession of pilgrims, Lalibela, Ethiopia (2013)
Pilgrims praying at a rural church, Gondor Province, Ethiopia (2013)
Portrait of a pilgrim, Lalibela, Ethiopia (2013)
Agricultural worker, Ethiopia (2013)
A family, Mek'ele, Ethiopia (2013)